sağ üst köşe
logo
Ana sayfa | Mesaj Defteri | İletişim | English  
Yönetim:   Parola:   

Bizi tavsiye edin kareler
Sitemizi arkadaşlarınızın e-posta adresini yazarak tavsiye edebilirsiniz.


Yararlı linkler kareler
www.meb.gov.tr
rehberlikportali.com
goncadergisi.com
evdekisosyalci.com
 
Dernek Tüzüğü kareler
DÜZCE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1- Derneğin Adı: "Düzce Eğitim Gönüllüleri Derneği" dir. Derneğin kısa adı: DEGDER'dir Derneğin merkezi Düzce'dir.

Dernek, yurt içinde gerekli görülen il ve ilçelerde ve yurt dışında gerekli görülen Ülkelerde şube ve temsilcilikler açabilir.

Derneğin Amacı
Madde 2-Anayasa ve yasalar çerçevesinde, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda, Türk Milli Eğitiminin amaçlarına uygun olarak Eğitimciler arasında sevgiyi, saygıyı, birlik ve beraberliği, sosyal, kültürel, maddi ve manevi yardımlaşma ve dayanışmayı temin etmek ve devamını sağlamak için her türlü çalışmayı yapmak.
Derneğin Amacını Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 3- Dernek amacını gerçekleştirmek için amacına uygun olarak aşağıdaki çalışmaları ve faaliyetleri yapar:
1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar. Dernek bünyesinde "Araştırma-Geliştirme Merkezleri" kurarak; ilmî ve teknolojik araştırmalar yaptırır; projeler geliştirerek üyelerine ve diğer kuruluşlara yardımcı olur.
2. Resmi ya da özel eğitim kurumları, Dernek, Vakıf vb. kurum ve kuruluşlarla, Derneğin amaçları doğrultusunda işbirliği yapar. Eğitim-Öğretim hizmetlerine katkıda bulunmak üzere okul, dershane, etüt eğitim merkezi, test kulübü, muhtelif kurslar, üniversite, anaokulu, kreş, öğrenci yurtları, pansiyonlar ve ilmi araştırma ve geliştirme merkezleri gibi eğitim ve öğretim kurumları açar, işletir veya mevcutlarını destekler.
3. Üyelerin ve Eğitimcilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, Eğitimde kalite bilincini geliştirmek, mesleki formasyonlarını ve topluma olan faydalarını artırmak, Dünyadaki ekonomik, kültürel, sosyal olayları, yenilikleri ve gelişmeleri takip etmek için toplantı, konferans, panel, seminer, kurs, sergi, fuar, gezi ve benzeri organizasyonları gerçekleştirir. Ölçme ve değerlendirmelerde bulunur.
4. Bilim çevresiyle iş âlemi arasında ilişkileri koordine ederek Bilim adamı ve araştırmacıların çalışmalarını en iyi şekilde değerlendirerek ülkemizin ekonomik ve bilimsel gelişmelerine yardımcı olur.
5. Yerli ve yabancı bilim adamlarıyla işbirliği yaparak ilmî ve teknolojik buluş yapmalarına ve buluşlarını değerlendirmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olur.
6. Branşlara ve meslek alanlarına göre komisyonlar kurarak mesleki gelişime yönelik programlar düzenler, ulu önder Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" ilkesini devam ettirmek için her türlü eğitim ve öğretim çalışmalarının içinde bulunur ve onları destekler.
7. Üyelerin ve Eğitimcilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere aile ziyaretleri, yemekli toplantılar, yurt içi ve yurt dışı geziler, dinlence programları, piknikler, sportif faaliyetler, sanatsal etkinlikler, sosyal aktiviteyi arttırıcı programlar, yarışmalar ve kermesler düzenler. Eğitimcilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere muhtelif alanlarda gönüllü danışmanlar bulundurur.
8. Dernek, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere bilgisayar, dil ve benzeri kurslar düzenleyerek onların çağdaş teknolojiden yararlanmalarını sağlar. Internet ve telekomünikasyon imkânlarından istifade ederek, elektronik bilgi bankaları oluşturarak üyelerinin istifadelerine sunar.
9. Din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmaksızın yurt içinde ve dışında her seviyedeki öğrenci ve eğitimcilere ayni ve nakdi yardımda bulunur. İhtiyaç halinde ailelerine de yardımda bulunur.
10. Her düzeydeki öğrencilere, araştırmacılara, eğitimcilere laboratuar, bilgisayar vb. temini ile imkânlar hazırlar. Yurt içinde lisans ve lisansüstü eğitim yapmak isteyen öğrencilere burslar verir. Bu burslardan memleketimizi ve kültürümüzü tanımaları, sevmeleri bizlerle ortak değerlerimizi paylaşmaları için yabancı öğrencilerin de yaralanmasını sağlar. Onlara sosyal etkinlikler düzenler. Yurtdışında lisans ve lisansüstü eğitim yapmak isteyen öğrencilere de burslar vererek; yurtdışında okumaları için üniversitelerle anlaşmalar yapar ve oralarda en iyi şekilde eğitim yapmalarına imkân sağlar.
11. Eğitimcilerin hayat standartlarını geliştirmeye çalışır, onların bakmakla yükümlü oldukları kimselere destek sağlar, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verir, barınma ihtiyaçlarını karşılamak için pansiyon ve misafirhane açar.
12. Milli Eğitim İl Müdürlükleri ile görüşerek; çalışkan ama maddi imkanları zayıf öğrencileri tespit ederek onlara burslar verir. Daha iyi eğitim almaları için özel okul ve dershanelerde ücretsiz okumalarına ve kurslar almalarına yardımcı olur.
13. Halen faaliyette olan her seviyedeki resmi ve özel eğitim kurumlarıyla iş birliği yapar ve karşılıklı olarak sosyal ve kültürel tesislerden istifade eder, amaca uygun otel, motel, pansiyon, misafirhane, yurt vb. yerleri kiralar.
14. Gerekli konularda toplumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için halka yönelik seminer ve konferans verir, geziler, eğitim programları ve kurslar düzenleyerek Türk Milli Eğitim sistemine katkıda bulunur.
15. Eğitimciler, öğrenciler ve veliler için eğitimde verimliliği arttırıcı pedagojik rehberlik çalışmaları ve yetiştirici kurslar düzenler.
16. Okullar arası sosyal Kültürel ve sportif yarışmalar düzenleyerek öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimine katkı sağlar.
17. Ülke sporuna katkıda bulunmak amacıyla; Gençlik ve Spor İl Müdürlükleriyle ortaklaşa; yurt içi ve yurt dışında değişik spor dallarında turnuvalar düzenler.
18. Çevre konusunda duyarlı olur ve bu alanda çalışmalar yapar. Hatıra ormanı, özel orman ve buna benzer ağaçlandırma çalışmalarında bulunur. Piknik ve oyun alanları oluşturur.
19. Sanayinin, ekolojik dengeyi bozmadan gelişmesini temin ve teşvik ederek; çevreyi ve tabiatı korumak amacıyla gelecek nesillere daha temiz ve yaşanır bir dünya bırakmak için bu amaca matuf faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla anlaşarak ve yardımlaşarak faaliyetler yapar veya yapılan faaliyetlere katkılar sağlar veya bizzat katılır.
20. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili birimleriyle işbirliği yaparak; kültürümüzü tanıtmak ve diğer kültürlerle tanışmak amacıyla yurt içi ve yurt dışı kültürel etkinlikler, geziler, geceler, günler, kermesler, kutlamalar, bayramlar, şölenler ve törenler tertip eder.
    Diğer sayfalar 1 2 3 4 5 6 7 8
Ana sayfa | Mesaj Defteri | İletişim | English    

Şerefiye Mah. Bulvar cad. Öztürk İş Merkezi Kat 2 Düzce Tel:0 380 523 42 66
Her hakkı mahfuzdur.Sitemiz en iyi 1024x768 çözünürlükte görüntülenmektedir.
sol alt köşe
Kodlayan ve tasarlayan :Suvari| www.suvari58.com
sağ alt köşe